28 gru 2016

CETA zagrożenie dla Polaków

CETA  zagrożenie dla Polaków"Wyszło na jaw, że tłumaczenie na język polski umowy CETA między Unią Europejską i Kanadą zawiera szokujący błąd!
Chodzi o część umowy dotyczącą biotechnologii, czyli między innymi GMO. Polskie tłumaczenie umowy mówi o tym, że handel międzynarodowy nie powinien ograniczać regulacji w tej dziedzinie (np. zakazu uprawy lub sprzedaży żywności GMO). Natomiast oryginalny tekst umowy znaczy coś dokładnie odwrotnego: regulacje nie powinny ograniczać handlu!
Po angielsku przyznaje się, że europejskie normy bezpieczeństwa żywności będą osłabiane. Po polsku zapewnia, że nie. To skandal! Zostaliśmy wprowadzeni w błąd."
"Podpisz list otwarty do Premier Szydło. Nie pozwólmy, by rząd znalazł kolejną wymówkę. Mamy czas do kolejnego spotkania UE w piątek.
Dzięki listom, które wspólnie pisaliśmy do posłów i apelowi, który wsparło 102 tys. osób, Akcja Demokracja stała się ważnym partnerem dla decydentów w dyskusjach o CETA. Ale nasza rola nie kończy się na „konsultacjach społecznych”. Gdy rząd jest głuchy na argumenty merytoryczne, wychodzimy na ulicę. W sobotę w Wielkiej Demonstracji Stop TTIP i CETA ulicami Warszawy przeszło ponad 5 tys. osób. Pokazaliśmy, że umowy handlowe to zagrożenie dla wielu spraw, które są Akcji Demokracji, czyli nam wszystkim, drogie – żywności, demokracji, godnych warunków zatrudnienia i ochrony klimatu.
Opozycja wobec CETA nadal rośnie.

PS Decyzja w sprawie CETA miała zapaść we środę, ale ze względu na opór Belgii, Rumunii i Bułgarii, odłożono ją o kilka dni[3]. Dlatego Polska zyskała czas na zmianę stanowiska. Wykorzystajmy go by przekonać PiS opamiętania. Zwłaszcza, że kilkukrotnie słyszeliśmy, że PiS zna zagrożenia CETA, ale nie chce być jedynym krajem wetującym. Teraz już nie ma się czego bać, prawda? 


> TUTAJ  :  Podpisz list do Premier Szydło.Jak dokładnie brzmi błędnie przetłumaczony zapis?

Oryginał umowy:
ARTICLE 25.2 Dialogue on Biotech Market Access Issues
(...) 2. The Parties also note the importance of the following shared objectives with respect to cooperation in the field of biotechnology:
(a) to exchange information on policy, regulatory and technical issues of common interest related to biotechnology products, and, in particular, information on their respective systems and processes for risk assessments for decisionmaking on the use of genetically modified organisms;
(b) to promote efficient sciencebased approval processes for biotechnology products;
(c) to cooperate internationally on issues related to biotechnology, such as low level presence of genetically modified organisms; and
(d) to engage in regulatory cooperation to minimise adverse trade impacts of regulatory practices related to biotechnology products.
Polskie tłumaczenie:
2. Strony dostrzegają również znaczenie następujących wspólnych celów odnoszących się do współpracy w dziedzinie biotechnologii:
a) wymiany informacji w zakresie kwestii politycznych, regulacyjnych i technicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących produktów biotechnologicznych, a w szczególności informacji na temat ich odpowiednich systemów i procesów oceny ryzyka na potrzeby podejmowania decyzji w sprawie wykorzystywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie;
b) promowania skutecznych procesów zatwierdzenia produktów biotechnologicznych mających podstawy naukowe;
c) międzynarodowej współpracy w zakresie kwestii związanych z biotechnologią, takich jak niewielka obecność organizmów zmodyfikowanych genetycznie; oraz
d) uczestnictwa we współpracy regulacyjnej mającej na celu minimalizację niekorzystnego wpływu wymiany handlowej na praktyki regulacyjne związane z produktami biotechnologicznymi.
Źródło:
Umowa CETA wersja polska


Poniżej wykaz jak poszczególni posłowie głosowali w sprawie CETA i lista tych, na których każdy szanujący się Polak nie powinien już nigdy zagłosować.

PO :


PIS :


Pozostałe kluby i niezrzeszeni posłowie :


źródło : sejm.gov.pl  ( przeklejone ze strony : http://narodowcy.net/polska/glosowanie-w-sprawie-ceta-lista-poslow )0 komentarze :

Prześlij komentarz