13 wrz 2015

IZRAEL cz.2 : " Mury Jerozolimy - mur apartheidu czy mur bezpieczenstwa ? " - wehikuł czasu 2014 r. c.d.n

IZRAEL cz.2 : " Mury Jerozolimy - mur apartheidu czy mur bezpieczeństwa ? " - wehikuł czasu 2014 r. c.d.n

 

> Tutaj poprzedni cz.2 :  Mury obronne Starego Miasta


" Mur apartheidu" czy "mur bezpieczeństwa"?


"Murem apartheidu" nazwał współczesną konstrukcję wzniesioną i rozbudowywaną na terenie Izraela Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, który w 2004 r. określił ją jako sprzeczną  z międzynarodowym prawem.
Izrael rozbudowuje ją i nazywa  "murem/barierą bezpieczeństwa " "płotem rozdzielającym", "murem separacji".


c.d.n


> Tutaj następny cz.3 :  "Stara Jerozolima - miasto trzech religii"
0 komentarze :

Prześlij komentarz